werkbijeenkomst Hoogbouw NRE

0

Het was druk op de buurtbijeenkomst NRE-hoogbouw op Donderdag 16 januari in het Remonstrantse kerkje aan de Dommelhoefstraat 1a. Vanaf de inloop om 19.45 uur met gratis koffie/thee met een koekje barstten de gesprekken los rondom de informatietafel.

Ruim 60 mensen (de meesten uit het villapark, maar ook uit omringende wijken) vulden de zaal voor een korte update over de stand van zaken en beantwoording van belangrijke vragen door de voorzitter van ons comité Hoogbouw-NRE Lucas Asselbergs en Peter Struik.

Doel van de avond was om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het formuleren van ‘een zienswijze’ op de nu ter discussie liggende Omgevingsvisie Eindhoven’ (Eindhoven: Kloppend Hart van Brainport, aan de slag met de Omgevingswet) of lees uit bericht van december: de-verdichtingsvisie-eindhoven-en-wat-doen-wij-daarmee voor een overzichtelijke samenvatting.

Enkele conclusies en constateringen:
1. De hoogbouwplannen raken veel meer wijken en een gezamenlijke afstemming is belangrijk. Bewoners uit o.a. de Irisbuurt, zuidzijde kanaal en omgeving Tramstraat/Augustijnendreef waren ook present.
2.  Over de mogelijke belangentegenstellingen tussen verschillende buurten in Eindhoven is ook gesproken: wij gaan niet zeggen dat de hoogbouw maar elders moet (NIMBY). In een gezamenlijke brief keren wij ons in principe tegen hoogbouw in en rond Villapark, nu concreet de kop van het kanaal en het NRE-terrein. Als we dit ook bij individuele brieven doen spreken we elkaar niet tegen. Verschillende brieven met uiteenlopende accenten en argumentaties maken, in combinatie met een gezamenlijke brief, de meeste indruk, althans daar zijn wij van overtuigd. Een buurt die zich goed heeft ingelezen, bereidheid toont tot actie en een niet vijandige toon aanslaat heeft de meeste kans het tij te keren.
3. De gezamenlijke brief, waarvoor de meesten al getekend hebben, werd aangepast. In dit bericht zien jullie de nieuwe versie (PDF en Word). De argumentatie rond de verbindingszone is aangescherpt (punt 2), de passage over alternatieve locaties is aangepast (punt 9), in de slotpassage is de zin over het college weggelaten, de brief is immers aan de gemeenteraad gericht, zoals voorgeschreven (zie link) https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/omgevingsvisie
4. Zoals gezegd is allerhande (in onze buurt aanwezige) expertise nog steeds relevant, die kan nader worden ingezet. Hoe meer goede verschillende argumenten des te beter.
5. Er zijn veel posters meegenomen en her en der zijn ze al zichtbaar; uiteindelijk zal de buurt redelijk vol moeten hangen wil het effect hebben. Wie niet kan printen mag er een ’s avonds komen halen op de Nachtegaallaan 18. Iedereen kan ook de varianten in dit bericht aanklikken, downloaden en uitprinten.
6. We zitten in een proces van lange adem, blijf goede argumenten en waar mogelijk relevante info verzamelen en delen. Maar laat je ook niet afschrikken door de veelheid van info. Een eenvoudige brief waarin je aangeeft geen hoogbouw te willen, gevolgd door de argumenten die het meest bij je passen helpt al. Het hoeft niet volledig, perfect en onweerlegbaar te zijn, het gaat om het verhaal en bezwaar van mensen uit een buurt.

Wij zijn er van overtuigd dat brieven uit meerdere hoeken van de wijk met eigen accenten en eigen gekozen formulering meer impact hebben dan uitsluitend één gezamenlijke brief. Zoals bekend dient een zienswijze vóór 29 januari 2020 ingediend te zijn. Wij willen iedereen zo veel mogelijk helpen bij het opstellen van een brief. Wij hebben een brief opgesteld die in hoofdlijnen de belangrijkste argumenten bevat. U kunt daar een keus uit maken of zelf andere redenen formuleren. Deze brief is tevens de gezamenlijke brief die u al dan niet naast uw eigen brief kunt ondertekenen. Brief HNRE-DEF 17jan2020
Of download deze brief in Word: Brief HNRE-DEF 17jan2020

Houdt goed in de gaten dat de brieven een zienswijze inbrengen in het debat over de Omgevingsvisie, de ‘Verdichtingsvisie Binnenstad‘ met alle concrete hoogbouwplannen is een uitwerking van die Omgevingsvisie (hoort dat te zijn), Onze vragen en kritische kanttekeningen hebben vooral ten doel te voorkomen dat de fraaie zinnen uit de Omgevingsvisie verdwijnen als wollige taal en ondergesneeuwd raken in door externe ‘deskundigen’ of ingehuurde ‘supervisors’ gepostuleerde eigen inzichten en bedoelingen, niet of nauwelijks door de Omgevingsvisie ondersteund.
We zijn inmiddels met meer dan honderd in een collectief verenigd, dat worden er dubbel zoveel; Meer dan 60 hebben de brief ondertekend, ook dat worden er meer; en nu nog wat extra individuele brieven, die zijn het leukst om te schrijven…

Met vriendelijke groet, Buurtcomité NRE-Hoogbouw
Lucas Asselbergs, Willum Cornelissen, Marcel Groenen, Ingrid van Osch, Jeanette Schoumacher, Peter Struik
E-mail: hoogbouwnre@gmail.com

NB Ter informatie, u kunt uw zienswijze, digitaal of per brief indienen.
1: Digitaal zie: https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/omgevingsvisie.
2: Of per brief, geadresseerd aan: De gemeenteraad van Eindhoven, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Uw brief krijgt de meeste aandacht als u hem persoonlijk afgeeft aan de balie van het NRE gebouw of Stadhuis bij de beveiliging. Daar ontvangt u een getekend reçu met datumstempel, waarop moet staan, wat deze brief inhoudt, van wie die afkomstig is, etc.

Lucas Asselbergs De beste wensen voor 2020

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.