Ons kanaal als EVZ (kritische informatie)

0

Ter informatie van iedereen die van plan is om naar de info-bijeenkomst te gaan in het AG op woensdag 6 september:
Wat is een ecologische verbindingzone (EVZ) ?
Een EVZ is een zone die natuurgebieden met elkaar verbindt. Het is een Europees natuurnetwerk (PEEN) voor de uitwisseling van soorten om de biodiversiteit te versterken. Deze zone is gekoppeld aan een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) In ons geval is dit het Eindhovensch Kanaal die de Strabrechtse Heide en de Kampina Vennen verbindt , of de Kleine Dommel en de Dommel.
Een cruciaal punt is het Havenhoofd , waar het Eindhovensch kanaal bij de rivier de Dommel samenkomt. De Grote Gele Kwikstaart neemt deze afslag.
Een goed functionerend EVZ is in de recreërende stad 50 meter breed en daarbuiten 25 meter breed. Het Eindhovensch kanaal is 18 meter breed,aan weerszijden zal de EVZ dan 16 meter breed zijn. Het is belangrijk dat de regels uit de Verordening Ruimte 2014 juist worden gehanteerd en om projectontwikkelaars niet te stimuleren om te bouwen in de EVZ strook. Waneer een ecologische verbindingszone ontwikkeld wordt zal men in de bestemmingsplannen behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden vinden. Dat betekent dat het over biotopen moet gaan, zoals grasland of waterpoelen. Er worden planten geplaatst met nectar aanbod en pollen voor de verschillende vastgestelde doelgroepen. Voor dieren worden schuilplaatsen gecreëerd en worden er bijvoorbeeld passage tunnels gemaakt. De wegen zullen zo veel mogelijk onverhard zijn.
GESCHIEDENIS
Het Rijk heeft in 1995 de algemene grenzen van de EHS aangegeven. Vervolgens hebben de provincies in hun streekplannen meer concrete grenzen vastgelegd, (Noord Brabant Streekplan, 2002) Daarna is aan de gemeenten gevraagd om de gebieden in het bestemmingsplan de juiste juridische bescherming in het bestemmingsplan te geven. Vervolgens kwam de Verordening Ruimte 2014. In artikel 5 en 11 staan de regels voor de EHS en de EVZ. Op kaartbank.brabant.nl staat precies aangeven waar dit netwerk loopt.
Natuurnetwerk Nederland is de huidige naam voor de ecologische hoofdstructuur.
Wat verder van belang is voor de voorlichtingsavond is het woord anterieure overeenkomst. Dit is een private overeenkomst tussen de gemeente en projectontwikkelaars. In dit document staan de afspraken tussen de gemeente en de projectontwikkelaar en wordt eventueel grond verkocht. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Bij Picuskade is zo het gemeentelijke groen als bouwgrond verkocht.
Door middel van de anterieure overeenkomst ontwijkt het college de gemeenteraad.
In de EVZ herbegrenzings-procedure staat dat Picuskade de leidraad is om de EVZ langs het kanaal te realiseren via anterieure overeenkomsten. Opletten dus dat er geen grond wordt afgesnoept van de EVZ. Dus waneer de juiste breedte wordt versmald, stapstenen worden geïntroduceerd en er groen voor bewoners komt i.p.v het ontwikkelen van natuur. Waneer het college zegt : ‘ alles heeft een natuurbestemming en daarin wordt gebouwd. Het natuurgebied wordt juist groter dan zo’n strook langs het Eindhovensch kanaal ‘.
Dit is n.l. in strijd met het uitgangspunt van de Natuurwet want die is er is juist er             gekomen om het vastgoed een halt toe te kunnen roepen.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here